مرور برچسب

وضعیت اقتصادی کاشان

اوضاع اقتصادی کاشان در دوره قاجار چگونه بود؟

مالیات و کشاورزی (‌زمین‌داری) از عمده‌ترین بحث‌های اقتصادی تواریخ محلی است. این هر دو مقوله با تاریخ جوامع بشری همزاد بوده‌اند، اما به این سبب که مورخ محلی مجال بیشتری دارد تا وارد جزئیات امر شود، بیش از مورخان عمومی به این دو مقوله پرداخته…