مرور برچسب

ویرانه های باستانی ترکیه

ویرانه های باستانی ترکیه

ویرانه های باستانی ترکیه وقتی صحبت از تاریخ ترکیه به میان می‌آید امکان ندارد چیزی از امپراطوری‌هایی که در این سرزمین برای همیشه از دست رفت چیزی به ذهن خطور نکند. بخش زیادی از تاریخ را ویرانه‌های موجود در شهرهای ترکیه در دل خود ذخیره دارند…