مرور برچسب

ویزیدگان

مانی – بخش سوم

د ) کلیسای مانوی و ساختار تعالیم مانی :     مانی تشکیلات کلیسای خود را از حضرت مسیح (ع)، آفرینش را از زرتشت و تناسخ را از بودا اقتباس کرد. جامعۀ مانوی دارای پنج طبقه به شرح زیر بود :  1 ) فریستگان به معنای فرستادگان که در منابع عربی…