مرور برچسب

پادشاهی گشتاسب

داستان عاشقانه کتایون و گشتاسب در شاهنامه

در شاهنامه علاوه بر داستان های حماسی که وجود دارد، به تعداد کمی نیز داستان های عاشقانه وجود دارد، که داستان کتایون و گشتاسپ یکی از آن هاست که به آن میپردازیم. کتایون و گشتاسب «لُهراسب» پادشاه ایران بود که پس از «کیخسرو» به حکومت رسید.…