قرون وسطی یا سده‌های میانه اروپا

۲۹ ماه می مصادف است با پایان قرون وسطی چرا که در این روز در سال ۱۴۵۳ میلادی با سقوط قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم ملقب به سلطان محمد...