مرور برچسب

پادشاه قدرتمند هخامنشی

اردشیر سوم واپسین پادشاه قدرتمند هخامنشی چه کسی بود؟

بیوگرافی اردشیر سوماَرتخشثرَ یا اُخوس یا همان اردشیر سوم، یکی از پادشاهان واپسین امپراتوری هخامنشی بود که در سال 436 پیش از میلاد در سیرکا به دنیا آمد. اردشیر سوم در واقع پسر و جانشین اردشیر دوم هخامنشی بود و مادر وی نیز…