مرور برچسب

پارک ملی زکوما

سرزمین چاد ، قلب مرده آفریقا

معرفی سرزمین چاد سزمین چاد یکی از بزرگترین کشور‌های آفریقاست که متاسفانه خشکی بیش از حد آن باعث شده که به آن لقب قلب مرده آفریقا را بدهند بخش های قابل توجهی از زمین‌های چاد غیر قابل کشت هستند و به بیابان تبدیل شده‌اند همین خشکی بیش از حد…