مرور برچسب

پارک ملی ژانگی دانکسیا

آشنایی با پارک ملی ژانکی دانگسیا

پارک ملی ژانکی دانگسیا پارک ملی ژانگی دانکسیا یکی از مکان‌های طبیعی کشور بزرگ چین است. عجیب است که یک کشور با داشتن یک صنعت عظیم دارای یک چنین طبیعتی باشد. بااین‌حال کوهستان رنگی در این کشور با این نام وجود دارد که بسیار هم دیدنی است.…