مرور برچسب

پانتئون

چرا بناهای روم باستان پس از دو هزار سال هنوز سر پا هستند؟

   دو هزار سال از ساخت کولوسئوم و پانتئون می‌گذرد. چگونه این بناها هنوز با وجود زلزله، سیل و جنگ سر پا ایستاده‌اند؟ زمانی بیش از ۵۰ هزار نفر در کاسه سنگ و ساروج کولوسئوم جمع می‌شدند تا شاهد نبردهای خونین میان گلادیاتورها، برنامه‌های