مرور برچسب

پان امریکن

سفرهای هوایی لوکس در ۸۰ سال پیش چگونه بوده است؟

کشتی هوایی هیندنبورگ | Hindenburg Airship امروزه سفر هوایی و مسافرت با هواپیما بیش از پیش در دسترس عموم قرار دارد و دیگر یک مسافرت بسیار مجلل محسوب نمی شود. هرچند هنوز هم بخش فرست کلاس هواپیماها تجربه ای لوکس را به مسافران می…