مرور برچسب

پاپیرس

کاغذ پاپیروس

پاپیروس نوعی گیاه است که در مصر باستان از آن برای تهیه ی کاغذ استفاده می شد.طرز تهیه: پاپیروس ابتدا از مزارع کنار جلگه ی نیل بریده شده، به کارخانه(و یا هر محل دیگر)آورده می شود. سپس آنها را به حالت های نخ شده به طول cm 20 می برند. سپس…