مرور برچسب

پت راید

تاکسی های اینترنتی در خدمت حمل حیوانات خانگی

اگر از اتومبیل شخصی استفاده می‌ کنید احتمالاً چندان چالش سنگینی متوجه شما نخواهد شد؛ اما اگر این احتمال را می ‌دهید که اتومبیل شخصی شما در هر حال آماده برای استفاده نباشد و یا آنکه لزوما در هر حالتی نمی توانید حمل حیوانات خانگی خودتان را به…