مرور برچسب

پدر حسابداری ایران

پدر حسابداری ایران که بود؟

دوم اردیبهشت سالروز تولد فضل‌الله اکبری،(۱۳۰۰-۱۳۸۴) پدر حسابداری و نخستین استاد حسابداری در ایران است. وی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی (مدیریت) دانشگاه تهران بود. دکتر فضل‌الله اکبری بعد از دریافت دیپلم…