مرور برچسب

پرتره فتحعلی شاه قاجار

کاشف مقبره کوروش چه کسی بود؟

  سر رابرت کر پورتر که به عنوان نقاش درباری تزار روسیه منصوب شده بود عمده شهرت خویش را به دلیل سفر به ایران و نقاشی از پاسارگاد را کسب کرد. سفر طولانی وی به ایران از سال ۱۸۱۷ میلادی آغاز شده و او از طریق قفقاز نیز وارد ایران شد و سپس از