مرور برچسب

پرواز

احمد شاه و اولین هواپیما در ایران

گرچه اولین پرواز بشر با هواپیما در سال 1903 توسط برادران رایت انجام شد اما ده سال طول کشید تا خلبانی لهستانی اولین هواپیما را بر فراز آسمان ایران به پرواز درآورد.   به گزارش مجله تاریخ فرادید، "ویلبر" و "اورویل رایت" دو مخترعی بودند که در

آدر کلمنت دانشمندی که میخواست پرواز کند

مهندس،مخترع و پیشگام در پرواز قبل از برادران رایت.در سال 1841م دیده به جهان هستی گشود.بدون استاد و تنها با همت خود به تحصیل علم پرداخت.از جوانی رویای پرواز را در سر می پروراند.در جنگ سال 1870 با بودجه خود یک بالون ساخت.در آن سال از اولین…