مرور برچسب

پروبولی

آشنایی با سوفوکل، نویسنده یونانی

سوفوکل نمایشنامه نویس و دومین نویسنده از 3 تراژدی نویس بزرگ یونانی (به همراه آیسخلوس و اوریپید) بود. او بیشتر به خاطر مطالبی که درباره ادیپ نوشت (شخصیت اسطوره‌ای که در فروید و تاریخ روانکاوی مرکزی بود)، شناخته می‌شود. اودر قرن پنجم را از