مرور برچسب

پروین غفاری

اسامی و سرنوشت معشوقه های محمدرضا شاه

آخرین شاه پهلوی در ابتدای جوانی که برای تحصیل به مدرسه له‌روزه سوئیس رفته بود، عاشق یکی از مستخدمه‌های مدرسه شد و پس ار برقراری ارتباط، دخترک باردار شد. محمدرضا با کمک فردوست با پرداخت پول از آن دختر خواستند تا سقط جنین کند و مدرسه را