مرور برچسب

پزشک چینی

درمان های باستانی چین

عجیب است که ما اکنون به نقش طبیعت در حفظ سلامتی و تعادل زندگی مان پی برده ایم، موضوعی که اجداد ما سال ها پیش می دانسته اند! طب چینی چیست؟ طب چینی ستی است که به ۵۰۰۰ سال پیش بازمی گردد و برای حفظ سلامتی و جلوگیری از بیما