مرور برچسب

پسر آمنوپیس

یوزارسیف؛ ترکیبی افسانه‌وار از حقایق تاریخی

اولین بار داستان اوزارسف 300 سال قبل از میلاد در نوشته‌های مانتو (کاهن و تاریخ‌نگار مصری) نقل شده است. منشاء تاریخی این داستان محل بحث است و دیدگاه‌های مختلفی دربارۀ آن نیز وجود دارد.   وقتی ما اسم یوزارسیف را می‌شنویم، چهرۀ مصطفی زمانی