مرور برچسب

پل دختر کرج

آثار تاریخی کرج

شهرستان کرج که امروزه به استان البرز تغییر هویت داده است در 40 کیلومتری تهران قرار گرفته است. این شهر با قدمتی شایان ذکر دار