مرور برچسب

پل کازارما

۱۰ کهن‌ترین پل‌های جهان

پل‌ها احتمالا بناهایی هستند که بیشتر مردم امروزی آن را می‌شناسند. به نظر هم می‌رسد این پل‌ها همیشه سر جایشان بودند، واگرنه که دسترسی به آن طرف آب شدنی نمی‌شد. منتها همیشه این مورد درست نبوده است. پل‌ها به خاطر کاربردهایشان در حین ظهور