مرور برچسب

پناهگاه حیات وحش جزیره شتور

پناهگاه حیات وحش جزیره شتور

پناهگاه حیات وحش جزیره شتور پناهگاه حیات وحش جزیره شتور در جنوب ایران و استان هرمزگان قرار داشته که غیر مسکونی بوده و به دلیل وجود مارهای سمی کوچک و سیاه‌رنگ معروف شده است. در حقیقت به دلیل همین ویژگی جزیره شتور به جزیره ماران هم شناخته…