مرور برچسب

پودر آلومینیوم

تاریخچه آلومینیوم از صنایع غذایی تا صنعت

آلومینیوم یکی از فـلزات گران‌بهای جهان است که با داشتن قابلیت 100 درصد بازیافت، کاربردهای متعددی دارد. این فلـز مقاومت زیادی در برابر شرایط محیطی نامناسب دارد و سال‌ها می‌تواند بدون پوسیدگی و آسیب کار کند. نام اختصاری و مخفف آلومینیم AL