مرور برچسب

پیتر پولوگوجوویتز

آیا خون آشام ها در تاریخ واقعا وجود داشتن؟!

5 خون آشام در تاریخ که واقعا وجود داشتند!! داستان خون آشام ها در قصه های فولکلور و افسانه ها از صدها سال پیش وجود داشته است. و به طور مداوم پیروان قبیله ای شوریده را با خود همراه می‌کند (اگرچه آنها پیشتر با میخ تجهیز شده و مصلوب…