مرور برچسب

پیتسبرگ

شخصی که سیاه پوستان آمریکایی را مسلمان کرد

لوئیس تنها معمار مشهور خانواده نبود. او از خانواده بزرگی از معماران بود و برادرش «والتر» نیز شهرت بسیاری در این زمینه داشت؛ والتر بود که پس از گرویدن به اسلام به ساخت دو جامعه مهم مسلمانان یکی در «پیتسبرگ» و دیگری در «لس آنجلس» کمک کرد.