مرور برچسب

پیشرفته ترین شهر جهان باستان

آیا می دانید پیشرفته ترین شهر جهان باستان کجاست؟

نخستین انیمیشن جهان، قدیمی‌ترین تخته نرد جهان، نخستین چشم مصنوعی، نخستین عمل جراحی مغز جهان در حفاری‌های شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان بدست آمده استشهر سوخته کجاست؟ پیشرفته‌ترین شهر جهان باستان در ۵۵ کیلومتری شهر زابل در کنار…