مرور برچسب

چاوین دِ هوآنتر

باستان‌شناسان در معبد سه هزار ساله پرو «راهروهای زیرزمینی» کشف کردند

   یک تیم باستان شناسی، به تازگی شبکه‌ای از راهروهای زیرزمینی را در زیر معبدی با قدمت بیش از سه هزار سال در پرو کشف کرده‌ است. معبد «چاوین دِ هوآنتر»، واقع در شمال مرکزی کوه‌های آند، زمانی یک مرکز مذهبی و اداری برای مردم سراسر منطقه بود.