مرور برچسب

چاپلین

سرقت جنازه چاپلین

 چارلی چاپلین اواخر عمرش در سوییس زندگی می‌کرد و همان جا هم از دنیا رفت و به خاک سپرده شد. هنوز ۲ ماه از مرگ او نگذشته بود که قبرش را باز کردند و جنازه‌اش را با تابوت دزدیدند.سرقت تابوت چاپلین شب اول مارس ۱۹۷۸ انجام شد و صبح روز بعد…