مرور برچسب

چای سیاه

چای با دندان هایمان چه می‌کند؟

اینکه ما ملت نوشیدنی چای هستیم ، متأسفانه بدان معنی است که ما مستعد دندان های کدر و زردرنگ هستیم. از لحاظ علمی ثابت شده است که چای سیاه امکان لکه دارکردن دندان‌ها را به مراتب بیشتر نسبت به انواع دیگر چای دارد. طبیعی است که دندان های ما به