مرور برچسب

چشمه های نایبند

روستایی نایبند طبس، ماسوله ی کویر

روستایی نایبند طبس، ماسوله ی کویر روستایی نایبند طبس، ماسوله ی کویر؛ نایبند زیستگاه نادر ترین یوز پلنگ آسیایی که در معرض انقراض قرار دارد است. روستایی در خراسان جنوبی که در فاصله ی 200 کیلومتری طبس واقع شده است و با سبک معماری بی نظیر…