مرور برچسب

چویروکویتیا

۸ مورد از قدیمی‌ترین خانه‌های جهان

بشر در تاریخ اولیه از شکارچی‌های گردآورنده، کوچ‌نشین بودند تا همیشه برای پیدا کردن غذا جابجا می‌شدند.  گروه‌هایی از مردم در آن زمان اغلب دسته‌جمعی سفر می‌کردند و در هر جایی که سفر می‌کردند به طور موقت ساکن می‌شدند. با اینکه شواهد زیادی از