تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

چیش پیش

سرزمین پارس از منظری دیگر و در یک ارزیابی تحلیلی – بخش دوم

    نام جغرافیایی «پارسواش» در اینجا احتمالاً منطقه ای در بخش میانی سلسله کوههای زاگروس است که دارای گسترۀ قابل توجهی بوده و میان فرمانروایان آشور دست به دست گشته است. در تأیید این باور می توان به سال 693 پیش از میلاد مسیح اشاره کرد که…

شاهان دودمان هخامنشی از آغاز تا پایان

نامهای پادشاهان هخامنشی :پادشاهی هخامنش در سالهای 700 تا 675 قبل از میلادپادشاهی چیش پیش در سالهای 675 تا 640 قبل از میلادپادشاهی آریارمن 640 تا 615 قبل از میلاد