مرور برچسب

چینی سنتی

آداب جنسی تائوئیسم

تمارین (آداب) جنسی تائوئیسم (به چینی ساده شده 房中术، به چینی سنتی 房中術، معنی لغوی: اتصال انرژی، اتصال جوهرها)، آداب جنسی ای است که توسط برخی از تائوئیست‌ها انجام می‌شده و اعتقاد بر این بوده که انجامش تأثیرات مثبت جسمی و روحی…