مرور برچسب

کاشی های سقف سنتی کره ای

سیستم رتبه بندی بُن یا استخوانی

سیستم رتبه بندی بن (Golpum یا Kolpum) کره باستان در پادشاهی سیلا (57 قبل از میلاد - 935 پس از میلاد) به منظور نشان دادن رتبه سیاسی و موقعیت اجتماعی یک فرد استفاده می شد. عضویت در یک رتبه خاص در این سیستم بسیار مهم بود، و به افراد اجازه می…