مرور برچسب

کال جنی

کویر طبس

شاید نام کویر طبس به گوشتان خورده باشد. محلی که تورهای گردشگری و رصدی زیادی برای آن وجود دارد. ارامشی مطلق در دل کویر، قدم زدن روی سطح دریاچه‌ای نمکین، شن‌های روان، خانه‌های بوم گردی و از همه مهم‌تر دره‌ای که به گرند کانیون ایران شهرت دارد…