مرور برچسب

کامران طباطبایی دیبا

مرتفع‌ترین ریه تنفسی پایتخت؛ یادگاری به جا مانده از قاجار

مکانی که در ابتدا قرار بود سرای سالمندان در آن ساخته شود، تبدیل به پارک عمومی شد و اکنون با نام پارک جمشیدیه شناخته می شود. پارک سنگی جمشیده را دو بار بازسازی کرده‌اند و ۱۶ هکتار به وسعت آن افزوده شده است. قسمت اضافه شده به بوستان سنگی…