مرور برچسب

کاهن بابلی

کاهن بابلی ، بروسوس

بروسوس / Brossus/ کاهنی بابلی که در زمان آنتیوکوس Antiochus اول (سدۀ سوم پیش از میلاد) می‌زیست او را مؤلف کتابی موسوم به بابیلونیاکا Babyloniaca می‌دانستند که به زبان یونانی نوشته‌شده است. تنها بخش‌هایی از روایات اسطوره‌شناختی آن پادشاه…