مرور برچسب

کبوتران جاسوس

ماجرای مأموریت مخفی کبوتران جاسوس چه بود؟

پرونده‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) فاش می‌کنند چگونه کبوتران برای مأموریت‌های مخفیِ عکسبرداری از سایت‌های حساس در داخل اتحاد جماهیر شوروی آموزش داده می‌شدند. این افشاگری همچنین افشا می‌کند که کلاغ‌ها دستگاه‌های شنود را روی لبه…