مرور برچسب

کتاب العبر اثر ابن خلدون

نقد و بررسی کتاب العبر اثر ابن خلدون

ابو یزید عبد الرحمن ابن خلدون سیاست‌مدار، جامعه‌شناس، تاریخ‌نگار (۸۰۸-۷۳۲ / ۱۴۰۶ -۱۳۳۲) یکی از بزرگ ترین اندیشمندان گران مایه ی اسلامی است. کتاب العبر در هفت جلد متعلق به اوست. این کتاب یکی از عظیم ترین شاهکار های فلسفی، تاریخی و…