مرور برچسب

کتاب برای تنبلی

با خواندن این کتاب ها تنبلی را کنار بگذارید و در مسیر اهدافتان گام بردارید

انجام ندادن کارها دلایل زیادی دارد که بعضی‌هایشان به طور کلی در مجموعه تنبلی قرار می‌گیرند؛ اما واقعیت این است که گاهی نگرانی از شکست، ترس از تغییر و نداشتن اعتماد به نفس خودش را به جای تنبلی جا می‌زند و مانع از رسیدن افراد به هدف‌هایشان…