مرور برچسب

کتاب تاریخ ایران و جهان

نگاهی به ۴+۱ کتاب تاریخ ایران و جهان و نقد و بررسی اجمالی آنها

مردم در حال زندگی می‌کنند. آنها برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کنند‌ و نگران آن هستند. تاریخ، مطالعه گذشته است. با وجود مشقت‌ها و مشکلات در‌‌ رفع خواسته‌های کنونی و پیش‌بینی خواسته‌هایی که در راه است، چرا باید نگران چیزی باشیم که در گذشته…