مرور برچسب

کتاب موفقیت

۵ کتاب که مهم ترین ستون های موفقیت و راه رسیدن به آن ها را به شما معرفی می کند

برای پیمودن یک مسیر نه چندان ساده، داشتن راهنما و نقشه راه ضروری است و نویسندگان کـتاب‌های موفقیت که خودشان قبلا مسیر رسیدن به موفقیت را پیموده‌اند، بهترین راهنماهای شما خواهند بود. در این مقاله به شما پنج کـتاب معرفی می‌کنیم که اصلی‌ترین…