مرور برچسب

کتیبه هیروگلیف

کشف نشانه‌هایی از تمدن هخامنشی در ترکیه

 از دوران هخامنشی دیوار‌هایی در ترکیه کشف شدند.    در محوطه تاریخی پرسوک باستان‌شناسان در استان نیده ترکیه چند دیوار از نوع سنگ و گچ با قدمتی در حدود ۲۷۰۰ سال از دوران حکومت هخامنشیان را پیدا کردند که جنس آن‌ها شباهت بسیار زیادی به