مرور برچسب

کجا بریم تهران خوش بگذره

سیزده بدر کجا برویم

سیزده بدر کجا برویم ؟ سیزده بدر کجا برویم ؟ با رشد آپارتمان نشینی و تبدیل خانه های حیاط دار به آپارتمان، امکان استفاده از بوستان ها و فضای سبز و پارک های جنگلی بیشتر شده است. سیزده بدر یا روز طبیعت یکی از روزهای ایرانی تقویم است که بنا…