مرور برچسب

کره زمین

۷ خطر انقراض که بر سر نسل بشر بر روی کره زمین

نسل بشر سالهای سال است که بر روی این کره ی خاکی زندگی می کند و خودش را تا به امروز رسانده است. اما خوب در تاریخ بشر، وقت هایی بودند که نسل آدمیزاد خیلی به انقراض نزدیک شده بود و به قولی برای انسان قیامت شد و ما هم تصمیم گرفتیم که این قیامت…