مرور برچسب

کشورهای ایمن در مقابل جنگ

کشورهای ایمن در مقابل جنگ

با توجه به وجود سلاح‌های اتمی و کمبود انرژی در دنیا؛ احتمال وقوع جنگ جهانی سوم به‌شدت افزایش یافته است. کشورهای ایمن در مقابل جنگ همان کشورهایی هستند که می‌توانند در این جنگ درگیر نشوند. در این مقاله به لیستی از این کشورها اشاره می‌کنیم. با…