مرور برچسب

کشور برزیل

آشنایی با کشور برزیل

آشنایی با کشور برزیل کشور برزیل در شمار پر جمعیت ترین کشور‌های آمریکای جنوبی قرار دارد و از لحظ گستردگی وسعت بسیار زیادی دارد به گفته‌ی محققان این کشور تقریبا نیمی ازقاره‌ی آمریکای جنوبی را از آن خود کرده است. این کشور در میان آمریکای…

برزیل؛ فراتر از یک توپ کوچک و یک جنگل بزرگ

سینه ستبر آمریکای جنوبی. کشوری بزرگ با منابع طبیعی سرشار و قدرت اقتصادی و سیاسی برتر. برزیل را می‌گوییم که بیش از هر چیز به یک توپ کوچک و یک جنگل بزرگ معروف است: فوتبال و آمازون. اما خیلی فراتر از اینسینه ستبر آمریکای…