مرور برچسب

کلمنت

آدر کلمنت دانشمندی که میخواست پرواز کند

مهندس،مخترع و پیشگام در پرواز قبل از برادران رایت.در سال 1841م دیده به جهان هستی گشود.بدون استاد و تنها با همت خود به تحصیل علم پرداخت.از جوانی رویای پرواز را در سر می پروراند.در جنگ سال 1870 با بودجه خود یک بالون ساخت.در آن سال از اولین…