مرور برچسب

کلونیان

کلونیان چه کسانی بودند؟

کلونیان فرقه‌ای از بندیکتیان قرون وسطی بودند که مرکزش صومعه کلونی بود. این فرقه در سال ۹۱۰ توسط قدیس برنون تأسیس شد و بعدها منبع اصلاحات عمیق قرون وسطایی در کلیسا گردید.چند تن از پاپ های مهم از جمله گرگوریوس هفتم از کلونیان بودند.…