مرور برچسب

کلیسایی در بلژیک

کشف کلیسایی در بلژیک که از جمجمه انسان ساخته شده است

ژانیِک دگرایس، سرپرست آن طرح، گفت که آن استخوان‌ها را از آن‌جا خواهند برداشت و نمی‌گذارند که آن محل به جاذبه گردشگری تبدیل شود. او گفت: فعلاً به نظر می‌آید که قدمت این دیوار به قرن ۱۷ و ۱۸ می‌رسد. اما هنوز باید تحقیقات بسیار زیادی انجام…